Khái niệm ly hôn thuận tình là gì?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—«–

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2018.

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi:    TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH.

 

Họ và tên chồng:Lê ………..Tiến       Sinh năm: 1980

Thường trú: Ấp Phú Long, Xã Thanh Phú, ………………………….

Tam tru: ……………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………

Họ và tên Vợ: Phạm Thị …………….                        Sinh năm: 1………..

Thường trú: Thôn Bình Sơn, xã Ninh Thọ, ………………………………

Điện thoại:…………………

Xin trình bày với Quý Tòa một việc sau đây:

  1. Về quan hệ hôn nhân:

Hai chúng tôi kết hôn vào ngày …………..2016, đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú, Thị xã ……………, tỉnh ………., giấy chứng nhận kết hôn số 19.

Nhận thấy hôn nhân không hạnh phúc, thực tế cuộc sống vợ chồng giữa chúng tôi không thể tiếp tục kéo dài, không thể hàn gắn lại, mục đích hôn nhân giữa chúng tôi không đạt được. Chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn, cải vã, không ai nói chuyện với ai hơn một năm qua.

Vì vậy, chúng tôi làm đơn thuận tình ly hôn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay.

 

  1.  Về con chung: Chúng tôi có 01 (một) con chung:

Lê …………….,             sinh ngày: 23/3/2019

Khi ly hôn, bà ………sẽ nuôi dưỡng con trai; ông Lê …………cấp dưỡng 5.000.000 đồng (năm triệu đồng/ 1 tháng ).

  1. Về Tài sản chung và nợ chung
  • Về tài sản chung: chúng tôi tự thỏa thuận, không có yêu cầu Tòa án giải quyết.
  • Về nghĩa vụ chung: Chúng tôi không nợ ai và không ai nợ chúng tôi.

Tôi xin cung cấp những tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của tôi là có căn cứ và hợp pháp theo bản danh sách các chứng cứ nộp kèm theo đơn này gồm:

1/ 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

2/ 02 Bản sao Giấy CMND.

3/ 02 Bản sao Hộ khẩu thường trú

4/ 01 Bản sao giấy khai sinh của con.

Kính mong Quý Tòa sớm xem xét và giải qu yết nguyện vọng của chúng tôi.

Trân trọng!

 

Họ và tên chồng                                                                              Họ và tên Vợ

 

 

 

 

Trả lời

0968.605.706