NGHĨA VỤ TRẢ NỢ KHI LY HÔN

Kính thưa Quý vị! Có phải đóng án phí đối với nghĩa vụ trả nợ khi ly hôn? là chủ đề được rất nhiều khách hàng và thậm chí là Luật sư quan tâm, nghiên cứu.

Sau đây, chúng tôi xin cung cấp bài viết về vụ án thực tế, hai vợ chồng phải trả nợ chung khi ly hôn. Vậy hai vợ chồng này có phải Có phải đóng án phí đối với nghĩa vụ trả nợ khi ly hôn? https://luatsulyhon.com.vn/nop-don-xin-ly-hon-tai-toa-an-quan-4-ho-chi-minh/

Khi vợ hay chồng nộp đơn xin ly hôn/đơn ly hôn (có thể tham khảo mẫu đơn xin ly hôn https://www.luatsunhadatgioi.com/bai-viet/mau-don-xin-ly-hon-don-phuong.html)tại Tòa án có thẩm quyền để thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương/ thuận tình ly hôn, nhiều trường hợp vợ chồng không thể thỏa thuận việc phân chia tài sản nên phải yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật/luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021 

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v: giải quyết tranh chấp chia tài sản chung và nợ chung sau ly hôn)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 27 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tên tôi            : ……………………                        Sinh năm: 1987

Số CMND      : …………………….cấp ngày 19/3/2015 tại CA Thành phố Hồ Chí Minh

Thường trú     : …………………. Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi xin trình bày với Quý Tòa sự việc như sau:

Tôi là bị đơn trong vụ án “Ly hôn” theo Thông báo về việc thụ lý vụ án số ……………../TB-TLVA ngày 20/11/2020 của Tòa án nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thông báo thụ lý vụ án, ông ……………………………. đã khởi kiện vụ án ly hôn yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề về quan hệ hôn nhân, con chung và tài sản chung với tôi. Theo đơn khởi kiện, ông ………………………. nêu về tài sản chung là tự thỏa thuận và nợ chung là không có.

Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi không thỏa thuận được với nhau về tài sản chung và chúng tôi cũng đang có nợ chung.

Vì vậy, tôi làm đơn này yêu cầu Quý Tòa giải quyết phân chia tài sản chung và nợ chung khi ly hôn cho chúng tôi, cụ thể:

Về nợ chung: nghĩa vụ trả nợ 

+ Ông ………………….. có vay của bà Nguyễn Thị Đắc số tiền 5.100.000.000 VNĐ (Năm tỷ một trăm nghìn đồng) theo Giấy vay tiền ngày 09/8/2019. Tuy nhiên, tôi không nhận tiền này và ông ……………… đã dùng số tiền này để sử dụng vào mục đích riêng. Do đó, ông ………………… có trách nhiệm phải trả khoản nợ này.

+ Hiện nay, ông Hồ …………………. đã tự ý mang giấy chứng nhận đi thế chấp tại Ngân hàng nhà đất tại thửa đất số …………, tờ bản đồ số …………, địa chỉ ………….. đường số ……….., Phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh mà không có sự bàn bạc, thống nhất hay cho tôi được biết sự việc này. Vì vậy, việc thế chấp này sẽ do ông Hồ Đức Mạnh tự chịu trách nhiệm .

+ Về tiền lãi vay của bà Đắc những tháng còn thiếu (30.000.000VNĐ/tháng), tạm tính đến ngày xét xử là 20 tháng: 20 X 30.000.000VNĐ = 600.000.000VNĐ (Sáu trăm triệu đồng). Ông Ma…. sẽ là người chịu trách nhiệm trả lãi.

 

Kính mong Quý Tòa xem xét và giải quyết yêu cầu của tôi.

Trân trọng!

Có phải đóng án phí đối với nghĩa vụ trả nợ khi ly hôn?

 

 

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Kính thưa Quý khách!

Nợ chung của vợ chồng có phải đóng án phí khi Tòa án xét xử không?https://luatsulyhon.com.vn/phap-luat-hon-nhan/

Theo quy định tại Điểm e khoản 5 Điều 27 Nghị Quyết 326/2016 thì “Trường hợp các đương sự có tranh chấp về việc chia tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung của vợ chồng, Tòa án tiến hành hòa giải, các đương sự thống nhất thỏa thuận được về việc phần chia một số tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung, còn một số tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung không thỏa thuận được thì các đương sự vẫn phải chịu án phí đối với việc chia toàn bộ tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung của vợ chồng”.

Như vậy, khi ly hôn, vợ hoặc chồng đều phải đóng án phí cho nghĩa vụ chung/nợ chung của vợ chồng. Quý khách có thể tham khảo thêm các bài viết sau:https://luatsulyhon.com.vn/khai-niem-ly-hon-thuan-tinh-la-gi/

https://luatsulyhon.com.vn/ly-hon-don-phuong/

https://luatsulyhon.com.vn/ly-hon-thuan-tinh/;https://luatsulyhon.com.vn/

Trân trọng!

Ls Nhàn.0968.605.706

Trả lời

0968.605.706