Con cái sau khi ly hôn thuận tình sẽ ra sao?

Quy định về ly hôn thuận tình

Theo Điều 55 quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014,

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Vậy, ly hôn thuận tình là khi cả vợ và chồng cùng tự nguyện yêu cầu được ly hôn.

Quyền nuôi con khi ly hôn thuận tình

Với ly hôn thuận tình, thường đã có thỏa thuận trước về vấn đề ai là người chăm sóc con cái. Khi đã có thỏa thuận của hai bên, Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận về quyền nuôi con cái. Nếu không có thỏa thuận trước hoặc không đi đến sự đồng ý từ cả 2 bên, thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết ai là bên có quyền trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng…

Vậy, sau khi vợ chồng nộp đơn xin ly hôn/ đơn ly hôn theo mẫu đơn xin ly hôn thì vấn đề con cái/ quyền nuôi con được Tòa án giải quyết như thế nào trong trường hợp không có thỏa thuận trước. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

Độ tuổi của con Mẹ Cha Tòa án quyết định
1. Dưới 36 tháng

x

2. Dưới 07 tuổi

x

3. Từ đủ 07 tuổi đến nhỏ hơn 18 tuổi

x

(xem xét nguyện vọng của con)

 

Con cái dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ những trường hợp sau:

  • Người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con
  • Cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con

Trong trường hợp Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi con sau ly hôn, sẽ ăn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con, cụ thể dựa trên 3 yếu tố sau:

Điều kiện về vật chất Điều kiện về tinh thần Nguyện vọng của con

(chỉ áp dụng với con từ đủ 7 tuổi trở lên)

– Chỗ ở ổn định

– Điều kiện sinh hoạt

– Điều kiện học tập

– Thu nhập hàng tháng

– …

– Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con (có xét đến thời gian làm việc của bố và mẹ)

– Tình yêu thương dành cho con

– Đạo đức, trình độ học vấn của bố mẹ

– Mong muốn của con được ở với ai

Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định:

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.
Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

 

Liên hệ để giải đáp thắc mắc:

Trả lời

0968.605.706