CẤP DƯỠNG SAU LY HÔN

CẤP DƯỠNG SAU LY HÔN là vấn đề rất nhiệt hiện nay, là mối quan tâm lớn của hầu hết các bà mẹ sau ly hôn. Chúng tôi xin phép đưa đến Quý khách tình huống thực tế sau:

Câu hỏi: Luật sư cho em hỏi: Chồng em làm việc với mức lương là 100 triệu/tháng. Em yêu cầu khi ly hôn chồng em cấp dưỡng 50 triệu/tháng được không ạ? Và sau khi có Bản án có hiệu lực của Tòa án nếu chồng em không cấp dưỡng thì em phải làm gì ạ?

Kính thưa Quý vị!

Căn cứ vào khoản  24 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014  Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật này”.

Tôi lấy ví dụ trong bản án có đoạn như sau CẤP DƯỠNG SAU LY HÔN

 

Căn cứ vào quy định tại Khoản 2 Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

 

 

Điều 107 quy định

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

Về mức cấp dưỡng/ CẤP DƯỠNG SAU LY HÔN

  1. Mức cấp dưỡng do thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
  2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 117. Phương thức cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Và sau khi có Bản án có hiệu lực của Tòa án nếu chồng em không cấp dưỡng thì em phải làm gì ạ?

Nếu người phải thi hành án không thực hiện nghĩa vụ thì bạn làm đơn yêu cầu Thi hành án và gửi cho Chi cục thi hành án. /CẤP DƯỠNG SAU LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Họ và tên người yêu cầu thi hành án: …………………..

CCCD số            : ……………………………….

Hộ khẩu thường trú     : …………………………………………..

Địa chỉ liên lạc   : …………………………………

Điên thoại           : 0…………………..

Họ và tên người phải thi hành án: ……………………………………

Địa chỉ tại: …………………………, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

  1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

Theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số ………………/2017/QĐST – HNGĐ ngày ……………./2017 của Tòa án nhân dân quận Bình ………… tôi và ông …………….. có thỏa thuận về việc cấp dưỡng cho con chung như sau:

Về con chung “ông …….. và bà L……… thống nhất giao hai con chung là Huỳnh ………….., sinh ngày …………2001 và Huỳnh Lâm …………, sinh ngày …………….2006 cho bà Lâm ……………… trực tiếp nuôi dưỡng. Ông ………….. cấp dưỡng nuôi con mỗi cháu một tháng là 7.500.000 đồng, tổng cộng hai con là 15.000.000 đồng/tháng. Thi hành vào ngày cuối cùng của mỗi tháng kể từ tháng 01/2017”.

Sau khi Quyết định có hiệu lực, ông Huỳnh ……………… thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng chỉ trong vòng 3 tháng; gồm (tháng 1+2+3/2017), từ tháng 4/2017 Ông không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho đến nay.

Nay tôi làm đơn này yêu cầu ông Huỳnh …………………… thi hành án theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số …………….QĐST – HNGĐ ngày …………………./2017 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, yêu cầu ông         thi hành án từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019 với số tiền cấp dưỡng 15.000.000 đồng/tháng; tổng số thời gian là 24 tháng * 15.000.000 = 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng), từ tháng 5 năm 2019 cấp dưỡng 7.500.000 đồng/tháng đến nay vì cháu Huỳnh……………….sinh ngày 23/………/….2001 nay đã tròn 18 tuổi.

  1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án ( nếu có)
  • Ông …………….. hiện đang là ……………… Giám đốc Công ty ……. TNHH …………. (thông tin công ty như sau);

Mã số thuế: …………………..
Địa chỉ………………………….., Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Huỳnh ………………..
Giấy phép số: ……………………….
Ngày cấp giấy phép: ………………………
Ngày hoạt động: ……………………………………

  • Ông Huỳnh ……………….. đang là chủ sở hữu Căn hộ …………………………………………… Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Ông ……………………… đang sở hữu chiếc xe Ford Focus, biển số xe ……………………………..

Các tài liệu đính kèm

  • Quyết định số …………………………./QĐST – HNGĐ Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận ngày ……………………….. năm 2017của Tòa án nhân dâu ……………………………
  • CẤP DƯỠNG SAU LY HÔN

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019

Người yêu cầu thi hành án

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

 

 

Trả lời

0968.605.706