ĐẤT KÊNH RẠCH CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

ĐẤT KÊNH RẠCH CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

Luật sư Cho tôi xin hỏi trước đây vào năm 1980 cha tôi có khai phá một mảnh đất ở trên một con gạch cùng khoảng 1500m, và  canh tác trồng nông nghiệp Cho đến bây giờ. Nay cha tôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nhân viên văn phòng nhà đất báo là đất đó trước đây nằm trong con gạch nên không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cha tôi được.

Xin hỏi luật sư vậy cha tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.

Nếu được thì làm như thế nào mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xin cảm ơn luật sư

Chào anh Thọ Hoàng!

ĐẤT KÊNH RẠCH CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 về phân loại đất

Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng, đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính, viễn thông, đất chợ, đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác.

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Điều 10 Chỉ tiêu thống kê kiểm kê đất đai định kỳ tại khu vực tổng hợp

Khoản 1 “Đối với trường hợp dân cư sinh sống dọc theo kênh mương, đường giao thông hoặc dân cư sinh sống riêng lẻ nơi chưa có quy hoạch hoặc nằm ngoài phạm vi quy hoạch khu dân cư nông thôn được duyệt thì chỉ thống kê diện tích thửa đất có nhà ở và vườn ao gắn liền thì chỉ thống kê diện tích đất ở đã được công nhận.

Trường hợp thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định tạm thời bằng hạn mức giao đất ở mới do ủy ban nhân dân tỉnh quy định”.

Tại điểm C khoản 2 Điều 9 thông tư này cũng liệt kê như sau:

Tổ chức được nhà nước giao quản lý đối với đất có công trình công cộng gồm đường giao thông (đường trong đô thị và đường từ liên xã trở lên), cầu cống, vỉa hẻ, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, đất có mặt nước chuyên dùng trong đô thị…..

Do vậy, nếu muốn biết rõ tình trạng đất của bạn như thế nào và quy định của địa phương về khu đất này được giải quyết ra sao. Bạn cứ nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Bạn có thể tham khảo video của chúng tôi tại: ĐẤT KÊNH RẠCH CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

Sau đó, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ trả lời cho bạn về việc vì sao? Và căn cứ quy định nào? mà khu đất này không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

ĐẤT KÊNH RẠCH CÓ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

Trả lời

0968.605.706