MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHÔNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI

Hòa giải tại Tòa án là hoạt động hòa giải do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ việc dân sự, nhằm hỗ trợ các bên tham gia hòa giải thỏa thuận giải quyết vụ việc dân sự theo quy định (khoản 2 Điều 2 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020)

Hòa giải, đối thoại tại Tòa án không phải là thủ tục bắt buộc, người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền đồng ý hoặc không đồng ý giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính bằng cơ chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án, nếu đồng ý thì thực hiện việc hòa giải, đối thoại theo quy định của Luật Hòa giải đối thoại, không đồng ý thì giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

Vậy khi không đồng ý giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính bằng cơ chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì cần phải có đơn đề nghị gửi đến Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến Quý vị MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHÔNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

                              ĐƠN ĐỀ NGHỊ                                

(V/v: đề nghị không hòa giải, đối thoại tại Trung tâm Hòa giải, Đối thoại)

Kính gửi   : TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Tôi tên            : …………………………….                        Sinh năm: …………………

Địa chỉ                 : …………………………………………………………………………………………….

Ngày………………………………. tôi nộp Đơn khởi kiện và hồ sơ kèm theo tới Tòa án nhân dân…………………………………………………. để yêu cầu giải quyết…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bằng đơn này, tôi đề nghị Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án không tiến hành hòa giải, đối thoại đối với vụ việc của tôi, đồng thời chuyển hồ sơ của tôi tới Tòa án nhân dân ………………………………………để giải quyết theo quy định.

Trân trọng!

                                                                                                                                           Người viết đơn

Hình ảnh minh họa :

Trên đây là mẫu đơn chúng tôi đưa ra cho bạn, hi vọng sẽ giúp bạn có thêm một vài thông tin hữu ích!

Chúc bạn thành công!

Chuyên viên: Hoài Linh

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              ĐT:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+ Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

Công ty Luật TNHH Vạn Tín         

Số 7 Đường số 14, Khu Đô Thị Mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Trả lời

0968.605.706