TÀI SẢN TRƯỚC HÔN NHÂN CÓ BỊ CHIA KHI LY HÔN?

Chào Luật sư!

Quý Luật sư cho tôi hỏi:

Trước khi kết hôn, chồng tôi mua một cho tôi 1 miếng đất, chồng cho tôi đứng tên.  Giấy chứng nhận được cấp tháng 04/2017.

Hai vợ chồng đăng ký kết hôn vào tháng 3 năm 2018 và có 1 con chung năm 2018.

Năm 2020 tôi ly hôn và tôi giành quyền nuôi con.

Vậy cho tôi hỏi, khi ra Tòa chia tài sản chồng tôi có được chia ½ miếng đất đó không? Nếu hai bên không thỏa thuận được, thì Tòa án sẽ xử như thế nòa?

Kính mong Luật sư tư vấn và chỉ lối cho tôi. Tôi xin chân thành cám ơn.

 

Chào bạn.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước khi bạn đăng ký kết hôn thì đây là tài sản riêng của bạn. Nếu sau khi kết hôn bạn không có bất kỳ văn bản nào đưa tài sản này vào tài sản chung và không làm nhà trên đất trong thời kỳ hôn nhân, thì đây hoàn toàn là tài sản của riêng bạn.

Tài sản riêng thì chồng bạn sẽ không được chia khi ly hôn.

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng (Luật Hôn nhân gia đình 2014)

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  1. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  2. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

 

 

 

 

Trả lời

0968.605.706