THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

  • Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP;
  • Thông tư 40/2020/TT-BTP
  1. Hồ sơ bao gồm:
  • Đơn yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.
  • Giấy tờ liên quan khác: Bản án/Quyết định ly hôn của vợ chồng; Giấy khai tử của vợ hoặc chồng đã chết.

2. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

  • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Tuy nhiên, đối với trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận.
  • Trường hợp người yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây, thì người yêu cầu phải trình bày rõ lý do không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết hôn trước đây để xác minh. Trường hợp không xác minh được hoặc không nhận được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

Lưu ý:

  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp hoặc có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân, tùy theo thời điểm nào đến trước. Phải ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bởi với mỗi mục đích là một Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khác.
  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp lại Giấy xác nhận khác thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó. Trường hợp người yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây, thì người yêu cầu phải trình bày rõ lý do không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3.  Thời gian giải quyết hồ sơ:

–     Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là cách giải quyết THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN mà chúng tôi mang đến cho quý vị nhằm giúp quý vị có được sự hiểu biết cần thiết để giải quyết về vấn đề nêu trên.

Trân trọng!

Chuyên viên: Phan Hiền

Nếu có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi cần tư vấn vui lòng liên hệ:

Luật sư Phạm Thị Nhàn 0968.605.706.

Văn phòng: Công ty Luật TNHH Vạn Tín

Số 7 Đường số 14, Khu Đô Thị Mới Him Lam, phường Tân Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/vplshuynhpham/

Facebook: https://www.facebook.com/phamthinhan.ls

Website: https://luatsulyhon.com.vn/

Trả lời

0968.605.706