THỰC TẾ VỤ ÁN LY HÔN CHỒNG Ở NƯỚC NGOÀI

óm tắt rất chi tiết một vụ ly hôn đơn phương – chồng ở nước ngoài, chồng không chịu phản hồi gì khi đã ủy thác tư pháp nè.
Vụ này thực tế bên mình đã làm – “nói có sách”
  1. Nộp đơn 21.06.2021
  2. Đóng án phí 7.7.2021
  3. Nộp đơn yêu cầu ủy thác tư pháp: 04/10/2021
  4. Hòa giải: 27/4/2022
  5. Bản án sơ thẩm: 20.9.2022
  6. Một năm sau mới có hiệu lực nếu bị đơn không kháng cáo.
khách đóng 300k án phí và 8 triệu tiền ủy thác.

Trả lời

0968.605.706