MẪU TỜ KHAI XIN CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC KẾT HÔN

Đặt vấn đề: Khi tiến hành thủ tục Ly hôn tại Tòa án, bạn làm mất Giấy kết hôn bản chính hoặc bên vợ/chồng còn lại giữ không giao. Vậy làm sao có để nộp cho Tòa án. (MẪU TỜ KHAI XIN CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC KẾT HÔN).

Giải pháp: Đến cơ quan ngày trước đã cấp để xin cấp bản trích lục.

Lưu ý: Bạn điên thông tin và nộp Tờ khai theo mẫu ở dưới để được xin cấp bản trích lục:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH
 

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: …………………………………………………..

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) …………………………………………………….
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………….

Giới tính: ………………………Dân tộc: ………………………….  Quốc tịch: …………………………………..

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Đã đăng ký tại: (5) ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ngày  ………. tháng ……….. năm ………….. số……………… Quyển số: ………………….

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:…………………..bản(6).

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

   Làm tại: …………………………. , ngày ……  tháng …..  năm ………..

                                                                            Người yêu cầu

                                                                                                                     (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

                                                                                                                               ……………………………….

  Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan đề nghị thực hiện việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

  (4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây, nay đề nghị cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

  (5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

            Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

            Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(6) Ghi rõ số lượng bản sao đề nghị cấp.

Nếu bạn muốn hỗ trợ soạn đơn, tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Tòa án. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Chuyên viên: Hoài Linh

Hotline: 0344275197

^Trên đây là giải pháp chúng tôi đưa ra cho bạn, hi vọng sẽ giúp bạn có thêm một vài thông tin hữu ích!

Chúc bạn thành công!

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                             

ĐT:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+ Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

Trả lời

0968.605.706