BẢN KHAI KHI LY HÔN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

QUẬN 8

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN TỰ KHAI

Vào hồi … giờ …, ngày 22 tháng 12 năm 2022

Tại: Tòa án nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Tôi là: ………………….                 Sinh năm: …………………

Địa chỉ thường trú: ………………………….. thành phố Hồ Chí Minh

Xin tự khai như sau:

Nội dung:

1.Về quan hệ hôn nhân:

Tôi và ông …………. đăng ký kết hôn ngày …….. tháng ………. năm 20………. theo Giấy chứng nhận kết hôn số ………., đăng ký tại Ủy ban nhân dân xã ……….., huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đầu cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, chúng tôi đã có một con chung. Nhưng sau một thời gian dài chung sống, chúng tôi phát sinh mâu thuẫn do vợ chồng bất đồng quan điểm sống, lối sống không hợp nhau, nên thường xuyên xảy ra cãi nhau, không tìm được tiếng nói chung. Nay tình cảm vợ chồng không còn, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, cuộc sống vợ chồng giữa chúng tôi không thể tiếp tục kéo dài.

Vì vậy, tôi đã nộp đơn ly hôn kính mong Quý Toà án xem xét, giải quyết cho tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay với ông ………………

2.Về con chung:

Chúng tôi có 01 (một) con chung:

Họ và tên: Lê ………….            Ngày sinh: 14/…………         Giới tính: Nữ

Khi ly hôn, con Lê ………… sẽ do tôi trực tiếp nuôi dưỡng, tôi không yêu cầu ông …………….. cấp dưỡng nuôi con.

  1. Về tài sản chung và nghĩa vụ chung:

-Về tài sản chung: chúng tôi tự thỏa thuận, không có yêu cầu Tòa án giải quyết.

-Về nghĩa vụ chung: chúng tôi không nợ ai và không ai nợ chúng tôi.

Tôi cam đoan những điều tự khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì gian dối, sai trái Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2022

Người viết tự khai

 

 

Trả lời

0968.605.706