QUY TRÌNH LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Quy trình ly hôn đơn phương? Hay ly hôn đơn phương mất bao lâu?

QUY TRÌNH LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

 

Bước

 

Công việc cụ thể

 

Hồ sơ bao gồm

 

Thời gian

 

Ghi chú

1 Soạn đơn và chuẩn bị hồ sơ và đi nộp đơn tại Tòa án nơi bị đơn/người còn lại cư trú, cầm Biên nhân đơn của Tòa án về

 

 

 

 

 

 

 

(đi lần 1)

–       Đơn ly hôn đơn phương (đã do thân chủ ký tên).

–       Giấy đăng ký kết hôn (bản chính)

–       CMND và HK đã sao y của người nộp đơn

–       Giấy tờ chứng minh địa chỉ người còn lại

–       01 ngày –       03 ngày: Sau khi nhận đơn khởi kiện, Tòa án sẽ phân công 01 Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

 

–       05 ngày: Thẩm phán xem xét:

 

+ Đơn đầy đủ: ra Thông báo yêu cầu đóng án phí

+ Đơn chưa đầy đủ: ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn/tài liệu

2 Quay lại Tòa án nhận Thông báo đóng án phí

 

(đi lần 2)

–       07 ngày sau –       07 ngày:  Sau 07 ngày kể từ ngày đi nộp đơn, thân chủ quay lại Tòa để nhận Thông báo đóng án phí.

–        Thân chủ/người ủy quyền cầm Thông báo đóng án phí và đến chi cục Thi hành án (ghi trên Thông báo) để đóng án phí.

3 Lập Bản khai và nộp cho Thẩm phán thụ lý theo thư mời

 

(đi lần 3)

30 ngày sau
4 Tham gia hòa giải lần 1, nếu lần 1 hòa giải không thành do bên còn lại không đồng ý ly hôn thì sẽ tiếp tục hòa giải lần 2

 

(đi lần 4)

30 ngày sau

 

Theo thư mời của Thẩm phán thụ lý, thường thì 30 ngày sau ngày nộp bản khai

 

(Thời gian do mỗi Tòa/Thẩm phán sắp xếp.

Lưu ý: Nếu hòa giải thành, Thẩm phán sẽ lập Biên bản ghi nhận việc hòa giải thành và ra Quyết định ly hôn. Quyết định này sẽ có hiệu lực sau 07 ngày nếu không có bên/đương sự nào thay đổi ý kiến. Vụ án ly hôn kết thúc tại đây.
5 Hòa giải lần 2 (nếu có)

(đi lần 5)

30 ngày sau

 

Theo thư mời của Thẩm phán thụ lý, thường thì 30 ngày sau ngày hòa giải lần 1.

 

(Thời gian do mỗi Tòa/Thẩm phán sắp xếp.

6 Tham dự phiên tòa sơ thẩm, do Tòa án mở

(đi lần 6)

30 ngày sau

 

Theo thư mời của Thẩm phán thụ lý, thường thì 30 ngày sau ngày hòa giải lần 2.

 

(Thời gian do mỗi Tòa/Thẩm phán sắp xếp

Tòa án ra Bản án sơ thẩm.
Trên đây là các Bước để thực hiện việc ly hôn đơn phương tại Tòa sơ thẩm /Cấp xét xử thứ nhất. Nếu thân chủ đồng ý với phán quyết/Bản án của Tòa thì thân chủ không kháng cáo. Vụ án sẽ kết thúc nếu bên còn lại không kháng cáo.

Lưu ý: Bên nào (thân chủ hoặc người còn lại) đều có quyền kháng cáo.

7 Nếu tại phiên tòa sơ thẩm, Phán quyết trong Bản án không như ý thân chủ muốn, Luật sư sẽ soạn đơn kháng cáo để cùng thân chủ đi nộp đơn kháng cáo

 

Tiếp tục giai đoạn ở cấp xét xử thứ 2: Phúc thẩm
8 Đóng án phí phúc thẩm 07 ngày

Sau ngày nộp đơn kháng cáo

300.000 vnđ/ vụ
9 Tiếp tục tham gia phiên tòa phúc thẩm
 

T để thực hiện việc ly hôn đơn phương tại Tòa phúc thẩm /Cấp xét xử thứ nhất. Nếu thân chủ đồng ý với phán quyết/Bản án của Tòa thì thân chủ không kháng cáo. Vụ án sẽ kết thúc nếu bên còn lại không kháng cáo.

Lưu ý: Bên nào (thân chủ hoặc người còn lại) đều có quyền kháng cáo.

 

Trả lời

0968.605.706