Có chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn không?

Câu hỏi từ quý khách hàng: “Chồng em theo gái, bỏ mẹ con e mấy năm nay giờ nó về đòi chia. Giờ e muốn hỏi chị một số vấn đề vợ chồng em chưa lý hôn mà e có mua 1  căn nhà mà giấy tờ đúng tên e giờ Chồng e đòi chia 1 nữa e hỏi chị làm sao.”

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, đội ngũ tư vấn pháp lý đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Có chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn không?

Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định như sau:

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014”.

Có chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn không?

Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Có chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn không?

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Như vậy, nếu bạn có chứng cứ chứng minh được căn nhà là tài sản riêng của bạn, do một mình bạn mua và không có bất kỳ một sự liên hệ gì với chồng bạn. Có chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn không?

Theo quy định của pháp luật thì khi ly hôn thì tài sản đó sẽ thuộc sở hữu của bạn và tất nhiên chồng bạn sẽ không có quyền đỏi hỏi quyền lợi đối với ngôi nhà này. Trừ trường hợp hai bạn có thỏa thuận sẽ chia tài sản này khi ly hôn.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý, nếu chồng chị có góp công, góp sức trong quá trình sửa chữa, nâng cấp nhà… thì khi ly hôn, bạn sẽ có thể phải thanh toán giá trị nhà đã xây dựng mới, nâng cấp cho chồng bạn. Có chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn không?

Đồng thời bạn có thể tham khảo một số bài viết có liên quan đến chủ đề này thông qua LIÊN KẾT sau:

https://luatsulyhon.com.vn/tranh-chap-tai-san-khi-ly-hon-2/

Chúc bạn thành công!

Chuyên viên: Nguyễn Phạm Duy Nhạc  

SĐT: 0973.212.487

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              Hotline:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

https://luatsunhadathcm.com/tu-van-dat-dai/

https://www.youtube.com/watch?v=8nh2yE9Mth4

 

Trả lời

0968.605.706