ĐÓNG TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

Đóng tiền tạm ứng án phí là thủ tục bắc buộc khi nguyên đơn nộp đơn khởi kiện và để Tòa án thụ lý, giải quyết vụ án.
Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh số 543/TB-TA như sau:


Tòa án nhân dân quận 10 thông báo cho:
Bị đơn: bà Phạm Thị Kim Lọc
Địa chỉ:…………..phường 3, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Trong vụ án “ly hôn” thụ lý số 543/2020/TLST – HNGĐ, ngày 20 tháng 11 năm 2020.
Phải đóng tiền tạm ứng án phí là: 13.000.000 (mười ba triệu đồng)
Tại cơ quan Thi hành án dân sự Quận 10 số 23 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, bà Lọc phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Nếu quá thời hạn trên, bà Lọc không nộp tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật, Tòa án sẽ không thụ lý giải quyết yêu cầu trên.
Thời hạn phải đóng tiền tạm ứng án phí là bảy ngày kể từ ngày nhận Thông báo đóng tiền tạm ứng án phí.
Căn cứ tính tiền tạm ứng án phí theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Điều 7 Nghị quyết quy định mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm trong vụ án hình sự bằng mức tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm. Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch bằng mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch. Mức tạm ứng án phí dân sự trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch.
Giá tài sản làm cơ sở Đóng tiền tạm ứng án phí.
Điều 8 Nghị Quyết 326 quy định Giá làm cơ sở thu tạm ứng án phí được ưu tiên theo thứ tự từ điểm a đến điểm đ khoản này như sau:
a. Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định
b. Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp
c. Giá trên tài liệu gửi kèm hồ sơ giải quyết vụ án
d. Giá thị trường tại thời điểm và địa điểm xác định giá tài sản.
Trường hợp không thể căn cứ vào các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này để xác định giá trị tài sản tranh chấp thì Tòa án gửi văn bản đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp có ý kiến về việc xác định giá tài sản. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tài chính phải có ý kiến.

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                                     ĐT:  0968.605.706.hoặc 0909257165

Website:

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

Trả lời

0968.605.706