TÀI SẢN CHUNG VÀ NỢ CHUNG

Tài sản chung và nợ chung là vấn đề được rất nhiều cặp vợ chồng quan tâm khi ly hôn. Bài viết này, chúng tôi xin phép giới thiệu đến Quý vị Mẫu đơn yêu cầu chia tài sản chung và nghĩa vụ chung.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v: giải quyết tranh chấp chia tài sản chung và nợ chung sau ly hôn)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 27 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tôi            : PHẠM THỊ KIM ……………..                 Sinh năm: 19………….

Số CMND      : …………………. tại CA Thành phố Hồ Chí Minh

Thường trú     : ……………………….., Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi xin trình bày với Quý Tòa sự việc như sau:

Tôi là bị đơn trong vụ án “Ly hôn” theo Thông báo về việc thụ lý vụ án số ………../TB-TLVA ngày ……………… của Tòa án nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thông báo thụ lý vụ án, ông …………………. đã khởi kiện vụ án ly hôn yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề về quan hệ hôn nhân, con chung và tài sản chung với tôi. Theo đơn khởi kiện, ông ……………………….. nêu về tài sản chung và nợ chung là không có.

Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi không thỏa thuận được với nhau về tài sản chung và chúng tôi cũng đang có nợ chung.

Vì vậy, tôi làm đơn này yêu cầu Quý Tòa giải quyết phân chia tài sản chung và nợ chung khi ly hôn cho chúng tôi, cụ thể:

Về tài sản chung:

+ Nhà đất tại thửa đất số ……………., tờ bản đồ số 34, địa chỉ 2…………………….., Phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số ……………………….. do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày …………………).

Đây là tài sản chung của vợ chồng, tôi yêu chia đôi giá trị tài sản trên khi ly hôn. Giá trị tôi tạm ước tính là ……………….VNĐ (…………. đồng), phần tôi được hưởng là …………….000VNĐ (……………………).

+ Chia giá trị Công ty ông …………………… đang đứng tên là Công ty ……………………

Về nợ chung:

+ Ông Hồ Đức Mạnh có vay của bà Nguyễn Thị ………….. số tiền ……………….000 VNĐ (………………) theo Giấy vay tiền ngày ……………….. Tuy nhiên, tôi không nhận tiền này và ông ……………….. đã dùng số tiền này để sử dụng vào mục đích riêng. Do đó, ông ……………….. có trách nhiệm phải trả khoản nợ này.

+ Hiện nay, ông …………….. đã tự ý mang giấy chứng nhận đi thế chấp tại Ngân hàng nhà đất tại thửa đất số ………., tờ bản đồ số…………., địa chỉ ……………………., Phường …., quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh mà không có sự bàn bạc, thống nhất hay cho tôi được biết sự việc này. Vì vậy, việc thế chấp này sẽ do ông …………………. tự chịu trách nhiệm .

+ Về tiền lãi những tháng còn thiếu (……VNĐ/tháng), tạm tính đến ngày xét xử là 20 tháng: 20 X 30.000.000VNĐ = …………. (…………… đồng). Ông …………sẽ là người chịu trách nhiệm trả lãi.

Kính mong Quý Tòa xem xét và giải quyết yêu cầu chia Tài sản chung và nợ chungcủa tôi.

Trân trọng!

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Trả lời

0968.605.706