MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH TÒA BÌNH CHÁNH

MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH TÒA BÌNH CHÁNH

(Cả hai vợ chồng cùng đồng ý ly hôn)

Lưu ý: Đơn thuận tình ly hôn phải có chữ ký của cả hai bên vợ chồng

Mẫu tham khảo (Theo mẫu của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………., ngày ….. tháng …. năm 20…

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………………………………..

Họ và tên vợ : ……………………………..    
Địa chỉ : ………………………………
Số điện thoại : ………………………………
Họ và tên chồng : ………………………………
Địa chỉ : ………………………………
Số điện thoại : ………………………………

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân ……………..việc như sau:

Vợ chồng sống chung vào năm………….Đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân…………….vào năm………….

Trong quá trình sống chung, vợ chồng có con chung, tài sản chung và nợ chung như sau:

Về con chung: (Ghi rõ vợ chồng có con chung hay không? Có bao nhiêu con chung; ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh của mỗi con chung; hiện tại những con chung đang ở với ai)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay, các con chung đang sống với…………………………………………………………………………………………………………………..

Tại địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài sản chung: (Ghi rõ vợ chồng có tài sản chung hay không có tài sản chung? Trường hợp có tài sản và đã tự thỏa thuận thì gi rõ vợ chồng tự thỏa thuận xong về tài sản chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Vợ chồng phát sinh mâu thuẫn từ năm:…………………………………………………
 • Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn giữa vợ chồng:…………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:
 • Về quan hệ vợ chồng: Yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn giữa chúng tôi là ông………………… ……………….và bà……………..
 • Về con chung: Yêu cầu Tòa án công nhận thỏa thuận về nuôi con và cấp dưỡng như sau (Ghi rõ giao con chung cho ai nuôi dưỡng, có cấp dưỡng hay không? Cấp dưỡng bao nhiêu?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Về chia tài sản khi ly hôn: Yêu cầu Tòa án công nhận thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Các vấn đề khác yêu cầu Tòa án công nhận:

…………………………………………………………………………………………

 1. Lý do, mục đích của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Thông tin khác:……………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

1/ Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

2/ Bản sao Giấy khai sinh của con (nếu có)

3/ CMND/CCCD (sao y)

4/ Hộ khẩu (sao y)

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

Trân trọng!                                                     

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào hãy liên về cho chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn.

Cảm ơn Quý khách hàng luôn tin tưởng và đã chia sẻ tâm tư cùng chúng tôi.

Thông tin chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng không copy dưới mọi hình thức

Chuyên viên: Hoài Linh

Thông tin liên hệ:

 Luật sư Phạm Thị Nhàn 0968.605.706.

Website:

https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

https://luatsulyhon.com.vn/    (Website chuyên ly hôn)

Facebook: https://www.facebook.com/phamthinhan.ls

Website: https://luatsulyhon.com.vn

Trả lời

0968.605.706