MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

     Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ………………………………..

 

Thông tin

Bên Nam Bên Nữ

Họ, chữ đệm, tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

   

Quốc tịch

   

Nơi cư trú

   

Giấy tờ tùy thân

   
Kết hôn lần thứ mấy

 

 

 

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình

Đề nghị quý cơ quan đăng ký.

…………………….ngày….tháng…năm…..

Bên nam

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nữ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đây là mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn tại UBND xã Thành Tâm để Quý vị tham khảo:

Thông tin chúng tôi cung cấp dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng không copy dưới mọi hình thức

Chuyên viên: Hoài Linh

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ:

 Luật sư Phạm Thị Nhàn 0968.605.706.

CÔNG TY LUẬT VẠN TÍN

Website:

https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

https://luatsulyhon.com.vn/    (Website chuyên ly hôn)

Số 7 Đường số 14, Khu Him Lam, Phường Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Fanpage:  https://www.facebook.com/vplshuynhpham

Facebook: https://www.facebook.com/phamthinhan.ls

Website: https://luatsulyhon.com.vn

Trả lời

0968.605.706