MẪU TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

Ghi chú kết hôn là gì? Theo Mục 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định như sau:

Mục 2. GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 34. Điều kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.”

Như vậy, có thể hiểu ghi chú kết hôn là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

MẪU TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

 Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: …………………………

………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên bên nam: ……………………….

…………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………….  

Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

…………………………………………………………………  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Đã đăng ký kết hôn tại(4) …………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………. số ………………………………………………….

cấp ngày…….. tháng …… năm ……………………………………………………………………………………………..

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không

Số lượng:…….bản      

Làm tại: …………….………, ngày ……. tháng ……. năm ……..

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

…………………………………………..

 

Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

 (2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

            (4) Ghi tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký kết hôn, tên loại giấy chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, số (nếu có) và ngày, tháng năm cấp giấy tờ đó. Ví dụ: Đăng ký kết hôn tại Cộng hòa Pháp, Giấy chứng nhận kết hôn số 0A3456 cấp ngày 08/3/2016.

 (5) Trường hợp chưa từng kết hôn thì ghi rõ “Chưa từng kết hôn”. Trường hợp đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Chuyên viên: Hoài Linh

Trên đây là thông tin chúng tôi đưa ra cho bạn tham khảo, hi vọng sẽ giúp bạn có thêm một vài thông tin hữu ích!

Chúc bạn thành công!

Nếu có bất kỳ thắc mắc cần được hỗ trợ tư vấn Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                             

ĐT:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+ Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

0968.605.706