BẢN KHAI TỪ NƯỚC NGOÀI GỬI VỀ KHI LY HÔN

BẢN KHAI TỪ NƯỚC NGOÀI GỬI VỀ KHI LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

BẢN KHAI

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tôi tên : NGÔ …………..
Sinh năm : 19………………..
Hộ chiếu số : C2……………..
Địa chỉ hiện tại : ……………………………….. Canada

Tôi là bị đơn trong vụ án ly hôn với Nguyên đơn là bà Huỳnh …………….., vụ án đang được Thẩm Phán Quách …………….. giải quyết.

Tôi xin làm bản khai như sau:

  1. Về quan hệ hôn nhân:

Tôi và bà …………… kết hôn vào ngày 20 tháng ……… năm 198………….., đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân ………… quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận kết hôn số ………., quyển số 01. Nhận thấy hôn nhân không hạnh phúc, thực tế cuộc sống vợ chồng giữa chúng tôi không thể tiếp tục kéo dài, không thể hàn gắn lại, mục đích hôn nhân giữa chúng tôi không đạt được.

Vì vậy, khi bà Huỳnh …………….. nộp đơn ly hôn. Tôi đồng ý ly hôn. Kính mong Quý Tòa xem xét giải quyết.

  1. Về con chung:

Trong thời kỳ hôn nhân tôi và bà Huỳnh ……….. có hai (02) con chung:

Họ và tên : Ngô ………. (nam) Sinh ngày : 06/01/……..
Họ và tên : Ngô ……… (nam) Sinh ngày : 05/…………..

Đã trưởng thành (trên 18 tuổi)

BẢN KHAI TỪ NƯỚC NGOÀI GỬI VỀ KHI LY HÔN

  1. Về tài sản chung và nợ chung
  • Về tài sản chung: chúng tôi tự thỏa thuận, không có yêu cầu Tòa án giải quyết.
  • Về nợ chung: chúng tôi không nợ ai và không ai nợ chúng tôi.
  1. Về địa chỉ của tôi

Tôi cam kết tôi đang sinh sống, cư trú ở địa chỉ ……………………. 6S9, Canada.

  1. Vắng mặt trong toàn bộ quá trình tố tụng

Tôi xin vắng mặt trong toàn bộ các phiên hòa giải, phiên xét xử cũng như toàn bộ quá trình tố tụng tại Tòa án.

  1. Ủy quyền nhận Bản án.

Tôi ủy quyền cho bà Huỳnh ……………. được quyền thay mặt và nhân danh tôi liên hệ với Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để nhận Bản án ly hôn theo đúng qui định của pháp luật.

 

Kính mong Quý Tòa  xem xét và giải quyết nguyện vọng của chúng tôi.

Trân trọng!

BẢN KHAI TỪ NƯỚC NGOÀI GỬI VỀ KHI LY HÔN

 

                                                                   Người làm bản khai

https://luatsunhadathcm.com/trang-video/

https://luatsunhadathcm.com/thu-tuc-xin-cap-so-do/

Trả lời

0968.605.706