MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH TÒA  BÌNH TÂN

MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH TÒA  BÌNH TÂN / Mẫu đơn ly hôn thuận tình nộp tại TAND quận Bình Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(Về việc: yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họ và tên người yêu cầu:

1……………………………….Sinh năm:…………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tạm trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………..Sinh năm :

Hộ khẩu thường trú ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tạm trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử:

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh việc như sau: Chúng tôi kết hôn vào  năm………………………..có đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân……….theo Giấy đăng ký kết hôn số……..ngày..tháng..năm.

Đến năm…..vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do………………………:……………………………………………………

  1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

Về quan hệ hôn nhân:…………………………………………………………………………………………..

về con chung:……………………………………………………………………………………….

Về tài sản chung…………………………………………………………………………………………..

Về nợ chung, nghĩa vụ dân sự…………………………………………………………………………

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa giải quyết những vấn đề nêu trên…………………………………………………………………………

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải  quyết những việc nếu trên

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến vấn đề yêu cầu tòa án giải quyết

5. Thông tin khác………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật.

…………., ngày……tháng ………….năm……..

Người yêu cầu

(ký tên, ghi rõ họ tên)

Dưới đây là hình ảnh mẫu đơn ly hôn thuận tình tại TAND Quận Bình Tân để giúp Quý bạn đọc tham khảo:

Chuyên viên: Hoài Linh

Một số dữ liệu chúng tôi đã mã hóa để bảo mật thông tin cho khách hàng. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi cần tư vấn Mẫu đơn ly hôn thuận tình nộp tại TAND quận Bình Tân vui lòng liên hệ:

 Luật sư Phạm Thị Nhàn 0968.605.706.

Văn phòng: Công ty Luật TNHH Vạn Tín

Số 7 Đường số 14, Khu Đô Thị Mới Him Lam, phường Tân Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/vplshuynhpham/

Facebook: https://www.facebook.com/phamthinhan.ls

Website: https://luatsulyhon.com.vn/

Trả lời

0968.605.706