MẪU ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

MẪU ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………, ngày   tháng   năm 2021   

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

VỀ VIỆC TUYÊN BỐ CÔNG DÂN MẤT TÍCH 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………………….

Tôi tên                         : …………………..                            Sinh năm: ……………..

Số CMND                   : ………………………………………………………………

Địa chỉ                         : ………………………………………………………………..

Số điện thoại               : ……………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân……………………………………….. tuyên bố công dân mất tích

Là …………………. …………………….

Ông/Bà                        : ………………..                                Sinh năm:………………

Số CMND                   : ………………..

Trước đây ngụ tại        : ……………………………………………………….

Ông/Bà ………………. đã mất liên lạc với gia đình ……………….. năm.

Sau khi ông/bà…………………………mất tích, gia đình chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi và đi tìm kiếm rất nhiều lần, có đăng tải trên các thông tin đại chúng để tìm kiếm nhưng vẫn không rõ tung tích hay nhận được bất kỳ thông tin nào.

Vì vậy, tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân ………………. tuyên bố ông/bà……………. mất tích để tôi có điều kiện thuận lợi trong các giao dịch dân sự có liên quan.

Tài liệu đính kèm:

…………………………………………………..

Kính mong Quý Tòa sớm xem xét và giải quyết nguyện vọng của tôi.

Trân trọng!

Người yêu cầu

Hình ảnh minh họa:

Chuyên viên: Hoài Linh

Trên đây là thông tin chúng tôi đưa ra cho bạn, hi vọng sẽ giúp bạn có thêm một vài thông tin hữu ích!

Chúc bạn thành công!

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              ĐT:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+ Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

Trả lời

0968.605.706