HÒA GIẢI TẠI ẤP ………………, XÃ BÀ ĐIỂM, HÓC MÔN, TP.HỒ CHÍ MINH

Sài gòn 12/6/2020

Sáng nay, Tôi chạy một hơi dài đến Ban Khu Phố Ấp ……., xã Bà ….., huyện ….., Tp. Hồ Chí Minh.

Sau khi đương sự nộp đơn sau đến trưởng ấp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2020

ĐƠN TRÌNH BÁO

(V/v: lấn chiếm trái phép đất ở để làm mặt bằng)

Kính gửi: Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã Bà ….., huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.

Tôi là                        :              HO D GHI                                           Sinh năm:       ….

Thường trú             :              …………………………………Hồ Chí Minh

CCCD số                   :              …………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này để trình báo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bà ….., huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh về hành vi lấn chiếm trái phép đất ở làm mặt bằng của công ty xây dựng tại thửa đất của tôi tại địa chỉ xã ……………… Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung cụ thể như sau:

Tôi là người đứng tên trênGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CN58……., số vào sổ cấp GCN: CH 02….. do Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày …………., thửa đất số 8…, tờ bản đồ số …, địa chỉ Xã Bà ….., huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: P07……, số vào sổ cấp GCN: ………. do Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày …….;Thửa đất số …., tờ bản đồ số 3, địa chỉ xã Bà ….., huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, hai thửa đất do tôi đứng tên ở trên đang bị công ty xây dựng công trình lấn chiếm sử dụng trái phép để làm mặt bằng.

Kính mong Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bà ….., huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minhkiểm tra sự việc trên và yêu cầu công ty xây dựng dừng ngay hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép, yêu cầu công ty di dời khỏi đất của tôi, phải dọn dẹp, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

Trân trọng!

Người làm đơn

ngày ký: 

Chúng tôi đến, có người bảo. Họ bảo do Công trình xây dựng này của nhà nước, anh không biết nên giới thiệu đến đám đất này, do đất trống còn Công trình thì chỉ làm trong thời gian 4 tháng. Do vậy, Chủ công trình yêu cầu cho họ ở tạm, xây dựng xong công trình họ sẽ di dời đi. Chính vì lý do đó, chúng tôi chủ quan, chỉ ký Hợp đồng thuê với bà vợ mà không để ý xem anh chồng có đồng ý không? Bây giờ, Công ty xây dựng mới dựng nhà tạm xong, bắt họ dọn đi cũng tốn kém quá.

Bên Người đưa đơn: kiên quyết yêu cầu trả đất lại nguyên hiện trạng ban đầu.

 

 

 

 

Trả lời

0968.605.706