BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI khi giải quyết ly hôn đơn phương

Biên bản lấy lời khai là quy trình cần phải thực hiện khi giải quyết ly hôn đơn phương. Bài viết này chúng tôi xin cung cấp Biên bản trong vụ án thực tế, chúng tôi đã chụp hồ sơ tại Tòa án.

Hôm nay, hồi 8h 30 phút, ngày 10/6/2019, tại Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành.

Tôi Chu Thị Thu…….Chức vụ Thẩm phán

Và………………

Lấy lời khai của bà Lê Thị Hồng Th…, sinh năm 1985, Địa chỉ cư trú: ………..huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Phước.

Là nguyên đơn trong vụ án: ly hôn và tranh chấp nuôi con chung, tranh chấp chia tài sản chung thụ lý số 97/2019/TLST-HNGĐ ngày 05/04/2019.

Hỏi và trả lời trong Biên bản lấy lời khai như sau:

Do Bà Th.. viết bản tự khai chưa đầy đủ nên Tòa án tiến hành lấy lời khai để làm rõ nội dung vụ án, cụ thể như sau:

Hỏi: Bà hãy trình bày về điều kiện chung sống và thời gian kết hôn với ông Lê Đức N..?

Trả lời: Tôi và ông N….. chung sống và kết hôn với nhau từ ngày 23/8/2005, có đăng ký kết hôn tại UBND xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Trước khi kết hôn thì tôi chưa có chồng, còn ông N… đã có vợ nhưng đã giải quyết ly hôn. Việc chúng tôi chung sống thì hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc, chúng tôi tự quen biết rồi tìm hiểu, yêu thương nhau rồi tiến tới kết hôn.

Hỏi: Nguyên nhân bà yêu cầu giải quyết ly hôn với ông N…?

Trả lời: Trong cuộc sống vợ chồng thì vợ chồng tôi bất đồng về quan điểm sống về vấn đề con trai, con gái nên vợ chồng không hòa thuận, đồng thời ông N… còn có mối quan hệ không chung thủy với người khác nên tôi thấy cuộc sống của tôi và ông N… không có hạnh phúc nên tôi làm đơn yêu cầu ly hôn với ông N.. vì tình trạng hôn nhân của tôi và ông Ng… đã rất trầm trọng.

Hỏi: Bà có ý kiến như thế nào về con chung?

Trả lời: Vợ chồng tôi có 02 con chung là Lê N… Thanh N…., sinh ngày: …05 và Lê Ng Thanh V.. sinh 2016. Tôi yêu cầu trực tiếp nuôi hai con chung và yêu cầu ông Ng… cấp dưỡng cho mỗi con chung 5.000.000 đồng/tháng đến khi con chung đủ 18 tuổi.

Hỏi: Hiện nay chị làm công việc gì?

Trả lời: Tôi làm vườn tại nhà, thu nhập bình quân 1 tháng khoảng 10.000.000 đồng từ nguồn thu vườn cao su của vợ chồng.

Hỏi: Bà có ý kiến như thế nào về tài sản chung của vợ chồng

Bà khai rõ trong Biên bản lấy lời khai. Trong quá trình chung sống thì vợ chồng tôi tạo lập được khối tài sản bao gồm như sau:

1 Nhà đất có diện tích 287 m2 thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 73, đất tọa lạc tại khu phố Bình d, phường………..huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 4384…, số vào sổ cấp GCN: CS067… do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương…..cấp 21/02/207..

2 Diện tích 54.611 m2 đất tọa lạc tổ 10, ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện L Ninh, tỉnh BP (hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận).
3 Nhà đất có diện tích 15.373 m2 đất thuộc thửa đất số 7019, tờ bản đồ số 20 tọa lạc tại xã Trừ Văn Thố, huyện BC, tỉnh BD, đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 12848…7…, số vào sổ cấp GCN: CH..0..65…71 do huyện Bến C… cấp ngày 7/2/2014.
4 Diện tích 14.886 m2 đất thuộc thửa đất số 13 tờ bản đồ số 52 tọa lạc tại ấp ĐT, xã Thành T, huyện Chơn Thành, tỉnh BP, đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 69028..4 số vào sổ cấp GCN: CH-028..7..4 do UBND huyên C Thành cấp 23/11/2015.
5 Diện tích 3.766 m2 đất thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 52, tọa lạc tài ấp ĐT, xã Thành T, huyện Chơn T, tỉnh Bình Phước, đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 690285, số vào sổ cấp GCN CH – 028…7..5 do UBND huyện CT cấp ngày 23/11/201…5.
6 Số tiền tiết kiệm trong tài khoản do ông N… đứng tên là 3.5 tỷ đồng

 

Trong Biên bản lấy lời khai này, chủ tọa hỏi: Bà cho biết nguồn gốc số tài sản trên như thế nào?

1 Đối với nhà đất ở Thuận An.

Đất có diện tích 287 m2 thuộc thửa đất số 410, tờ bản đồ số 73, đất tọa lạc tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đây là tài sản chung, nguồn gốc do tôi và ông N… nhận chuyển nhượng nhưng nhờ bố mẹ ông N… đứng tên, đến năm 2017 thì bố mẹ ông N… làm thủ tục chuyển sang tên cho vợ chồng tôi.

2 Đối với đất cao su Lộc Ninh

Địa chỉ: tổ 10, ấp K54, xã Lộc T, huyện Lộc N, tỉnh BP

Đất có diện tích 54.611 m2

Hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận

Đây là tài sản chung của vợ chồng, do vợ chồng nhận chuyển nhượng vào năm 2008, hiện nay đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3 Đối với nhà đất ông N… đang ở

Nhà đất này có diện tích: 15.373 m2

Địa chỉ: xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, tỉnh BD

Nguồn gốc: Ông N… tạo lập trước hôn nhân (ông N… được phân chia khi ly hôn với vợ trước), sau khi về chung sống thì tôi đã trồng tre và hiện nay vẫn còn tre

4 Đối với Vường Cao su ở Chơn Thành, BP

Diện tích: 14.8886 m2 thửa đất số 13

Diện tịch: 3.766 m2 thuộc thửa đất số 11

Nguồn gốc: do ông N… tạo lập trước hôn nhân (ông N được phân chia khi ly hôn với vợ trước).

Trước đây, thửa đất này có tổng diện tích là 20.660 m2,  đã được cấp giấy chứng nhận số S219..6.32. ngày 29/12//200 của Ủy ban nhân dân huyện Blong cũ tỉnh BP, nhưng sau này thửa đất này được tách than2hh 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên. Hiện nay, tài sản trên đất có cao su do vợ chồng cùng vào năm 2005.

5 Sổ Tiết Kiệm

Sổ do ông N… đứng tên 3.5 tỷ

Sổ do bà Th…đứng tên là 250 tr.

6 Nhà đất góp mua chung

01 thửa đất có diện tích khoảng 3,5 ha, tọa lạc tại xã Thành Tâm, huyện CT, tỉnh BP. Diện tích đất này vợ chồng tôi mua chung với một số người vào năm? (tôi không nhớ chính xác, cụ thể họ tên, năm sinh và địa chỉ của những người mua chúng tôi sẽ cung cấp cho Tòa án sau. Trong đó, vợ chồng tôi góp chung là 750 triệu đồng. Tổng giá trị của thửa đất là 1.430.000.000 đồng; 01 thửa đất so diện tích khoảng 08 xào tọa lạc tại Trừ Văn Thố. Vợ chồng tôi mua chung với một số người (cụ thể họ tên, năm sinh và địa chỉ của những người mua chung tôi sẽ cung cấp cho Tòa án sau), vợ chồng tôi góp 240 triệu đồng. Đối với số tài sản này tôi yêu cầu Tòa án chia đôi, mỗi người ½, tôi sẽ làm đơn khởi kiện bổ sung phân chia phần tài sản chung này sau.

 

Ngoài ra không còn tài sản chung riêng nào khác.

Hỏi: vợ chồng anh chị có vay nợ ai không? Có cho ai vay không?

1 Bà Lê Thị O…sinh năm 1967, địa chỉ cư trú tại xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa còn nợ vợ chồng tôi số tiền 100 triệu. Vợ chồng tôi cho bà O vay cách đây 03 năm. Khi cho vay chúng tôi không làm giấy tờ gì? Tôi yêu cầu bà O trả cho vợ chồng tôi. Tôi không yêu cầu lãi. Ngoài ra, vc tôi không còn nợ ai và cũng không cho ai vay nợ và tôi không có yêu cầu gì khác.

Ngoài ra, bà còn trình bày ý kiến gì khác trong Biên bản lấy lời khai không?

Trả lời: Tôi xin cam đoan lời khai của tôi là hoàn toàn đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, ngoài ra tôi không còn trình bày gì thêm.

Biên bản lấy lời khai lập xong vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày, người khai được nghe và đọc lại Biên bản công nhận biên bản ghi đúng lời khai của họ.

Ký tên, điểm chỉ.

Ls Phạm Thị Nhàn

ĐT: 0968.605.706 / 0909.257.165

Văn phòng: Công ty luật Vạn Tín

7 Đường số 14 Khu đô thị Him Lam, p.Tân Hưng, Quận 7, HCM.

Fanpage: https://www.facebook.com/vplshuynhpham/

Facebook: https://www.facebook.com/phamthinhan.ls

Website: http://luatsunhadathcm.com

 

Trả lời

0968.605.706