TẠM ỨNG ÁN PHÍ LY HÔN

TẠM ỨNG ÁN PHÍ LY HÔN

Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo;

Xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện của người khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh và người người khởi kiện thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 195 Bộ Luật Tố tụng Dân sự;

Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh #toaannhandanquanbinhthanh thông báo cho bà Hoàng; Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, Bà Hoàng phải đến chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, #chicucthihanhandansuquanbinhthanh; địa chỉ tại 200/2 Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh để nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) và nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

Hết thời hạn được Thông báo, nếu người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án mà không có lý do chính đáng, thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 192 Bộ Luật Tố tụng dân sự.

Trả lời

0968.605.706