THUẬN TÌNH LY HÔN

Thuận tình ly hôn là trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn. (Điều 55 Luật Hôn nhân gia đình 2014)

https://luatsulyhon.com.vn/quy-trinh-thuan-tinh-ly-hon/

Kính thưa Quý Vị!

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến Quý vị nội dung của Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự.

Căn cứ……………………………………

Xét thấy

Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự được được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 16/12/2020 là hoàn toàn tự nguyện và không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó.

Quyết định

  1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa:

Bà ……………………và ông…………………….

Giấy chứng nhận kết hôn số………….quyển số………do Ủy ban nhân dân phường……..Quận……….Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày………..cho bà…………..và ông…………..hết hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định này.

  1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:

Về con chung: Giao trẻ Đỗ …..sinh ngày……..và Đỗ…………sinh ngày…………..cho ông…….trực tiếp nuôi dưỡng, ông ………..không yêu cầu bà P cấp dưỡng nuôi con.

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Trường hợp lạm dụng việc thực hiện quyền này để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con hoặc cá nhân, tổ chức quy định tại Điều 86 Luật Hôn nhân và gia đình có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm con chưa thành niên của người không trực tiếp nuôi con. Vì quyền lợi của con, khi có lý do chính đáng, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con.

Về tài sản: Bà……và ông……..tự thỏa thuận và không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về án phí: Án phí ly hôn sơ thẩm là 150.000 đồng.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

  1. Quyết định ly hôn này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Quý vị có thể tham khảo thêm tại: https://luatsulyhon.com.vn/khai-niem-ly-hon-thuan-tinh-la-gi/; https://luatsulyhon.com.vn/chia-tai-san-sau-khi-ly-hon-thuan-tinh-the-nao/

Trả lời

0968.605.706